Utökad täckning för Rakelnätet

Teracom kan som Tjänsteleverantör för Rakel erbjuda stöd för användarorganisationerna, som till exempel att lösa problem med dålig täckning.

Teracom är väl förtrogna med Rakelnätets täckning, vita fläckar och vilka åtgärder som krävs för att förbättra täckningen på platser där täckningen från Rakelnätet inte är tillräcklig. Exempel på sådana platser är verksamhetsställen inomhus, gallerior, ambulansintag, brandstationer, skyddsplatser och dylikt. 

Som Tjänsteleverantör har Teracom rätt att köpa in utrustning och använda Rakel genom en så kallad tjänsteleverantörslicens. Licensen innebär en möjlighet att ge olika former av stöd till användarorganisationerna och tillåter inte att få tillgång till användarinformation som delas i Rakel.

Utökad täckning av Rakelnätet

Teracom kan lösa ditt behov av utökad täckning av Rakelnätet. Vi tar hand om delar eller ditt kompletta behov av repeaterlösning:

  • Planering av radionätet inkl. ansökningar till MSB och Rakel Kundstöd
  • Projektering, installation och driftsättning av repeatersystem för Rakel
  • All kanalisation och kabelförläggning samt funktionsprov
  • Ser till att installationerna fungerar tillsammans med det befintliga Rakelnätet och garanterar att det inte uppstår störningar
  • Överlämning av systemet innehållande komplett dokumentation bestående av uppställningsritningar, ingående utrustningar och underhållsanvisningar
  • Drift (övervakning, avhjälpande och förebyggande underhåll) av det installerade systemet
  • Vår personal är säkerhetsklassade och kan därmed befatta sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör rikets säkerhet.