Teracom driftar, underhåller och tillhandahåller kundstöd för det svenska kommunikationsnätet Rakel sedan 1 april 2015.

Rakel är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Rakel används idag av cirka 500 organisationer inom olika verksamhetsområden.

 

Relaterat

Rakel till Teracom, kom…

Från en dag till en annan låg ansvaret hos Teracom. Ett ansvar som omfattar att livsviktig kommunikation ska nå fram.