Dags att modernisera er anslutning till Rakel?

Teracom är väl förtrogna med Rakelnätet och kan hjälpa nya och befintliga användare att ansluta sig till Rakel.

Vi äger och driftar ett nationellt kommunikationsnät med över 6000 mil kraftsäkrade noder och har egna datacenter med reservkraft och redundanta anslutningar. Vi kan hjälpa dig att etablera en säker och effektiv anslutning till Rakelnätet.

Säker och effektiv anslutning till Rakelnätet

En robust anslutning till Rakelnätet kan vara skillnaden mellan liv och död. I takt med att äldre lösningar fasas ut kommer det vara viktigt att kunna ansluta sig till IP-funktionaliteten som Rakel nu medger.

Teracom kan hjälpa din organisation att modernisera er anslutning till Rakelnätet på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Via vår IP-baserade förbindelselösning kan vi hjälpa dig att knyta samman alla era verksamhetsställen med Rakelnätet.

Våra lösningar är skalbara, vilket innebär kostnadsfördelar och stora valmöjligheter för dig. Vill du dessutom vara säker på att ert val av dispatchlösning kan användas så hjälper vi er med det. 

Vi kan hjälpa dig att etablera en säker anslutning till Rakelnätet:

  • Behovsanalys av din Rakelanslutning, inkl. offert
  • Etablering av accessförbindelser från ditt verksamhetsställe till ett MSB säkerhetsskåp placerad i Teracoms säkra Datacenter.
  • Säkerhetsskåpet är ansluten till Rakel växelplats genom robust och redundant fiberlösning. Du som kund använder en delad resurs och slipper att ta hela investeringen själv.
  • Teracom sköter 24/7 övervakning, förebyggande och avhjälpande underhåll på hela förbindelsen inklusive anslutningen till Rakel
  • Teracoms personal är säkerhetsklassade och kan därmed befatta sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör rikets säkerhet
  • Som option erbjuder vi bland annat integration mot er nya eller befintliga IP-baserade dispatchlösning

Du som kund får en säker förbindelse in till Rakelnätet som kan anslutas till din ordinarie IT-miljö. Förbindelsen är förberedd för kommande IP-fiering av Rakel. Om du önskar integration kan du välja fritt bland av MSB godkända dispatchleverantörer. Du får en kontaktyta för integration och drift och kan enkelt anpassa lösningen i takt med hur kommunikationsbehoven förändras. Det blir kostnadseffektivt och säkrat för framtiden.

Mer om Rakelnätet

Rakel används av fler än 500 organisationer (74 000 abonnemang) där de till antalet största användarna är Polisen, Kriminalvården och Tullverket. Användare finns även inom organisationer såsom Sjukvård och Landsting, Länsstyrelser, olika Myndigheter och aktörer som är del av Sveriges Totalförsvar. Rakelnätet har ca 2000 basstationer placerade över hela Sverige och täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta.

Som Tjänsteleverantör har Teracom rätt att köpa in utrustning och använda Rakel genom en så kallad tjänsteleverantörslicens. Licensen innebär en möjlighet att erbjuda olika tjänster till användarorganisationerna men tillåter inte att få tillgång till användarinformation som delas i Rakel.