Kostnadseffektiv transport med hög kapacitet över längre sträckor

Behoven av högre överföringskapacitet i kommunikationsnäten ökar ständigt. Våglängd är ett smart och kostnadseffektivt alternativ för dig som vill ha mycket hög bandbredd över långa distanser. Med Våglängd får du möjlighet att disponera en egen överföringskanal i Teracoms nationella fibernät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval.

Så fungerar det

Vi på Teracom fungerar som en kommunikationspartner som hjälper till att utveckla dina förbindelser. Arbetet inleds med att vi tillsammans ser över din verksamhet och fastställer vilken typ av våglängdsprodukt som behövs, samt vilka noder som är aktuella. Vi passar också på att se över framtida behov för att säkerställa tillväxtmöjligheter både när det gäller kapacitet och noder. Med Våglängd får du möjlighet att disponera en egen över föringskanal i Teracoms fiberstamnät med en definierad kapacitet på upp till 10 Gbit/s och en tillgänglighet på 99,5 % för punkt-till-punkt-förbindelser samt 99,99 % för ringstrukturer.

Våglängd baseras på Teracoms nationella fiberstamnät. Plattformen baseras på DWDM och CDWM, och är protokolltransparent. Våglängd kan beställas mellan Teracoms noder  och det går också bra att ansluta sig till våra noder genom lokala anslutningar.

Punkt-till-punkt

Punkt-till-punkt-förbindelse innebär en enkel förbindelse mellan två av Teracoms noder.

Ring

Fiberringarna är uppbyggda med fl era punkt-till-punktförbindelser som tillsammans utgör ett fl ertal ringar. Tack vare en ringstruktur erhålls högre tillgänglighet via redundans.

Teracoms nät

En förutsättning för valet av kommunikationspartner är att man kan känna sig säker på sin leverantörs förmåga. När vi på Teracom nämner att vi kan erbjuda tillförlitliga produkter och tjänster så bygger det på att vi i grunden har väldigt robusta nät. Våra kunder har väldigt höga krav på robusthet. Vi har lång erfarenhet av hantering av transmissionsnät och ständigt fokus på kvalitet och säkerhet.

Vi har ett rikstäckande stam- och accessnät i vilket vi även kan erbjuda våra kunder lösningar för medieredundans, allt från enstaka förbindelser till hela nät. Beroende på kundens nuvarande lösning samt de lokala förutsättningarna så kan Teracom erbjuda ett fl ertal olika transmissionsalternativ, allt från fiber till radiolänk.

Våra kunder är mobil- och fastnätsoperatörer, myndigheter, energibolag, landsting, stads- och kommunnät med fl era inom nät- och infrastruktur. Teracom kan även erbjuda Inplacering där din utrustning kan placeras för anslutning till våra förbindelser.

Vad får du som kund?

Teracom är en oberoende nätleverantör som har lång erfarenhet och fokus på kvalité och säkerhet. Genom ett nationellt nät kan vi leverera förbindelser i hela landet, från centrala platser i tätort till landsbygd.

  • Tillgång till Teracoms nationella stam- och accessnät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval.
  • Tillgång till ett stort antal attraktiva noder runt om i Sverige.
  • En leverantör som tar ett totalt ansvar för installation, drift och underhåll.
  • Övervakning via Teracoms egen driftcentral, NOC, 24/7 året om.
  • Egen servicepersonal på drygt 50 orter, från Ystad i söder till Kiruna i norr.

 

Relaterat

Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat.

Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system. Läs om hur du får koll på dina spofar och hur du kan skydda dig från dem.

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Våglängd

Med Våglängd får du möjlighet att disponera en egen överföringskanal i vårt nationella fibernät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval.

Kapacitet

Produkten Kapacitet passar utmärkt för operatörer som vill ha en garanterad kapacitet för transport av trafik på längre sträckor.