Säker förbindelse (E2E)

Säker förbindelse (E2E) är en unik produkt som är helt frånskild alla andra operatörer och nät i Sverige.

Teracom erbjuder en framföringsväg för datatrafiken som enbart går via radiolänk, från punkt a till punkt b, vilket medför en full fysisk redundans med geografiskt separerade framföringsvägar mot övriga operatörers nät. Förbindelserna kan designas så att trafiken enbart går via Teracoms infrastruktur och kontroll, vilket medför en ökad säkerhet och tillgänglighet.

Med produkten Säker förbindelse End-to-End (E2E) kan aktörer som bedriver samhällskritiska tjänster, med höga krav på tillgänglighet och robusthet, säkerställa en mediaredundans för hela eller delar av sin datatrafik.”