Med Kapacitet får du möjlighet att disponera en transmissionsförbindelse i vårt radiolänk- och fibernät.

Produkten Kapacitet passar utmärkt för operatörer som önskar en garanterad kapacitet för transport av trafik på längre sträckor, alternativt för kunder som är intresserade av vidareförsäljning av egna förädlade tjänster.

Transmissionskapacitet används för data- och telefoniförbindelser inom Sverige, den består av kapacitet och förbindelsen mellan olika anslutningspunkter i vårt stam- och accessnät. Produkten kan levereras med flera olika gränssnitt och kapaciteter.

Relaterat

Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat.

Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system. Läs om hur du får koll på dina spofar och hur du kan skydda dig från dem.

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Våglängd

Med Våglängd får du möjlighet att disponera en egen överföringskanal i vårt nationella fibernät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval.

Kapacitet

Produkten Kapacitet passar utmärkt för operatörer som vill ha en garanterad kapacitet för transport av trafik på längre sträckor.