Med IP Connect kan vi erbjuda nationella IP-VPN förbindelser mellan era verksamhetsställen.

Fler och fler tjänster blir affärskritiska och viktiga för samhället, vilket gör det viktigt att välja rätt leverantör av datakommunikation. 

Så fungerar det

IP Connect är en säker kommunikationslösning, med möjlighet att ha flera separata nät och prioritera viktig trafik. Företagets VPN skapas i Teracoms nät. De olika användarna kopplas upp på nätet, via accessförbindelser och får tillgång till det slutna företagsnätet.

På detta sätt kan ni alltid vara säkra på att rätt personer har tillgång till rätt information
och att inget kommer i orätta händer.

Det är lätt att komma igång med IP Connect. Teracom levererar VPN och accesser, står för installationen och konfi gurationen av den kundplacerade utrustningen, samt anslutningen till företagets kommunikationsnät. Utrustningen placeras i företagets teknikutrymme men övervakas och ägs av Teracom.

Genom att låta oss ta hand om administrationen av kommunikationsnätet kan företaget
fokusera på det som ni är bra på och samtidigt ha en robust och kostnadseffektiv lösning.

Teracoms nät

En förutsättning för valet av kommunikationspartner är att man kan känna sig säker på sin leverantörs förmåga. När vi på Teracom säger att vi kan erbjuda tillförlitliga produkter och tjänster bygger det på att vi i grunden har väldigt robusta nät. Våra kunder har väldigt höga krav på robusthet. Vi har lång erfarenhet av hantering av transmissionsnät och ständigt fokus på kvalitet och säkerhet.

Vi har ett rikstäckande stam- och accessnät i vilket vi kan erbjuda våra kunder lösningar allt från enstaka förbindelser till hela nät i hela landet även landsbygd. Vi erbjuder även redundans. Beroende på kundens nuvarande lösning samt de lokala förutsättningarna kan Teracom erbjuda ett fl ertal olika transmissionsalternativ, allt från fi ber till radiolänk. Våra kunder är mobil- och fastnätsoperatörer, myndigheter, energibolag, landsting, stads och kommunnät med fl era inom nät- och infrastruktur. Teracom kan även erbjuda inplacering där din utrustning kan placeras för anslutning till våra förbindelser.

Vad får du som kund?

  • En oberoende säker nätleverantör som har lång erfarenhet och fokus på kvalitet.
  • Tillgång till Teracoms nationella stam- och accessnät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval i hela landet.
  • Tillgång till ett stort antal attraktiva noder runt om i Sverige.
  • En leverantör som tar ett totalt ansvar för installation, drift och underhåll.
  • Övervakning via Teracoms egen driftcentral, NOC, 24/7 året om.
  • Egen servicepersonal på drygt 50 orter, från Ystad i söder till Kiruna i norr.