Ett robust nät är idag avgörande för en verksamhet.

Med Ethernet Connect knyter ni samman alla era verksamhetsställen på ett säkert och effektivt sätt.

Tack vare att våra lösningar är skalbara, är era valmöjligheter stora. Ni kan enkelt anpassa lösningen i takt med hur era kommunikationsbehov förändras.Det  finns möjlighet till flera separat nät och att prioritera viktig trafik. Det blir kostnadseffektivt och säkrat för framtiden

Så fungerar det

Ett robust nät är idag avgörande för en verksamhet. Med Ethernet Connect knyter ni samman alla era verksamhetsställen på ett säkert och effektivt sätt.

Tack vare att våra lösningar är skalbara, är era valmöjligheter stora. Ni kan enkelt anpassa lösningen i takt med hur era kommunikationsbehov förändras. Det fi nns möjlighet till fl era separat nät och att prioritera viktig trafi k. Det blir kostnadseffektivt och säkrat för framtiden.

Teracoms nät

En förutsättning för valet av kommunikationspartner är att man kan känna sig säker på sin leverantörs förmåga. När vi på Teracom nämner att vi kan erbjuda tillförlitliga produkter och tjänster så bygger det på att vi i grunden har väldigt robusta nät. Våra kunder har väldigt höga krav på robusthet. Vi har lång erfarenhet av hantering av transmissionsnät och ständigt fokus på kvalitet och säkerhet.

Vi har ett rikstäckande stam- och accessnät i vilket vi även kan erbjuda våra kunder lösningar för medieredundans, allt från enstaka förbindelser till hela nät. Beroende på kundens nuvarande lösning samt de lokala förutsättningarna så kan Teracom erbjuda ett
flertal olika transmissionsalternativ, allt från fi ber till radiolänk.

Våra kunder är mobil- och fastnätsoperatörer, myndigheter, energibolag, landsting, stads- och kommunnät med fl era inom nät- och infrastruktur. Teracom kan även erbjuda inplacering där din utrustning kan placeras för anslutning till våra förbindelser.

Vad får du som kund?

Teracom är en oberoende nätleverantör som har lång erfarenhet och fokus på kvalitet och säkerhet. Genom ett nationellt nät kan vi leverera förbindelser i hela landet, från entrala platser i tätort till landsbygd.

  • Tillgång till Teracoms nationella stam- och accessnät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval.
  • Tillgång till ett stort antal attraktiva noder runt om i Sverige.
  • En leverantör som tar ett totalt ansvar för installation, drift och underhåll.
  • Övervakning via Teracoms egen driftcentral, NOC, 24/7 året om.

Relaterat

Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat.

Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system. Läs om hur du får koll på dina spofar och hur du kan skydda dig från dem.

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Våglängd

Med Våglängd får du möjlighet att disponera en egen överföringskanal i vårt nationella fibernät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval.

Kapacitet

Produkten Kapacitet passar utmärkt för operatörer som vill ha en garanterad kapacitet för transport av trafik på längre sträckor.