Nättjänster

Tack vare vår långa erfarenhet av direktsändningar och vana att hantera de mest samhällskritiska näten kan vi leverera robusta nät med hög tillgänglighet.

Säker förbindelse (E2E)

Säker förbindelse (E2E) är en unik produkt som är helt frånskild alla andra operatörer och nät i Sverige.

Kapacitet

Produkten Kapacitet passar utmärkt för operatörer som vill ha en garanterad kapacitet för transport av trafik på längre sträckor.

Våglängd

Med Våglängd får du möjlighet att disponera en egen överföringskanal i vårt nationella fibernät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval.

Ethernet Connect

Med Ethernet Connect knyter ni samman alla era verksamhetsställen på ett säkert och effektivt sätt.

Nationella IP-VPN förbindelser mellan flera verksamhetsställen

IP Connect är en säker kommunikationslösning, med möjlighet att ha flera separata nät och prioritera viktig trafik.

Relaterat

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat.

Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system. Läs om hur du får koll på dina spofar och hur du kan skydda dig från dem.