Teracom avvecklar mottagartester

Teracom AB kommer att upphöra med verksamheten mottagartester från och med den 1 april 2020. Frågor gällande framtida process för certifiering av hårdvara hänvisas till respektive operatör:

• Boxer, Sverige
• Boxer, Danmark
RiksTV, Norge
Saorview, Irland


Teracom AB will cease to offer DTT receiver testing as of April 1st 2020. Please contact each operator for guidance of the future receiver approval process for:

• Boxer, Sweden
• Boxer, Denmark
RiksTV, Norway
Saorview, Ireland

Ladda ner dokument

Här hittar du alla dokument som är relevanta för mottagartester