Teracom kan bygga och driva digitalradionätet

Teracom erbjuder digitala sändningar regionalt och över hela landet till såväl Sveriges Radio som till de kommersiella radiokanaler som fått sändningstillstånd.

Till vårt förfogande har Teracom en nationell infrastruktur utgående från 54 storstationer och ett antal kompletterande mindre stationer, med en rikstäckande serviceorganisation. Vår vision är ett fullt utbyggt digitalradionät med en mångfald i programutbudet och nya spännande tjänster som kommer lyssnarna till godo. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet av digitalradio, utsändningsmässigt men också marknadsmässigt. Vi kan hjälpa potentiella kunder med undersökningar och förståelse kring tekniken, kostnader och marknadsförutsättningar.

Sveriges Radio

Teracom sänder ett antal av Sveriges Radios kanaler i ett DAB-nät (MUX1) som når cirka 42 procent av befolkningen. Dessa sändningar är fortfarande att betecknas som försök, även om de har pågått under lång tid.

Digital kommersiell radio

Teracom sänder ett antal av de kommersiella kanalerna i ett DAB-nät (MUX2) som når cirka 22 procent av befolkningen. Dessa sändningar är också att betecknas som försök. De kommersiella radiobolagen har ansökt och fått tillstånd att sända sammanlagt 25 kanaler i ett digitalt marknät. Tillstånden gäller i 8 år och reguljära sändningar kan starta omgående. Tillståndshavarna har dock beslutat att avvakta på grund av oklarhet när det gäller den svenska radions framtid. Myndigheten för press, radio och tv har därför gett den kommersiella radion uppskov med starten av de digitala sändningarna. 

Teracom

Teracom har inget uppdrag inom digitalradio utan vår verksamhet styrs helt av kundavtal och efterfrågan från de programbolag som vill sända digitalt. På sidan Frekvenstabeller framgår vilka digitala sändare och program som Teracom ansvarar för.