Radion är vårt äldsta massmedium

Ända sedan 1921 har vi jobbat med att sända radio till lyssnare runt om i landet och idag erbjuder vi tjänster för alla typer av radioutsändningar, både lokalt och nationellt.

Radion är överlägsen andra massmedier på flera områden. Den är billig för konsumenten och man kan lyssna på den var man än befinner sig i Sverige, tack vare en rikstäckande infrastruktur. Dessutom är radion det enda massmedium som är riktigt pålitligt under stora påfrestningar på samhället, som svåra stormar och elavbrott.

På sidan frekvenstabeller kan du se vilken frekvens respektive radiostation sänder på.