Vi hjälper våra kunder med installation och driftsättning av kundägd utrustning

Nyinstallation, utbyte och komplettering av utrustning för transmission och utsändning sker i allt snabbare takt för att tillgodose marknadens ständigt växande krav på kvalitet och kapacitet.

För att dina anläggningar och tjänster ska fungera så effektivt som möjligt krävs en rad olika
aktiviteter ute på anläggningar.

Vi utför idag en rad olika uppdrag inom området Installation och Driftsättning till nät- och utrustningsägare. Vi har mångårig erfarenhet via arbeten på både egna och andras system och anläggningar.

Så fungerar det

Dagens kommunikationsnät måste vara effektiva och fungera som planerat gentemot en marknad som kräver allt högre kapacitet och driftstabilitet. Teracom har lång erfarenhet av arbete med installation och driftsättning av utrustning i syfte att kvalitetssäkra.

Vi ser tillsammans över grundförutsättningarna och vilka delar som ska åtgärdas enligt kundens krav. Vi utför, analyserar och rapporterar resultatet till kund som beslutar om eventuella åtgärder. Vilka vi kan hålla samman och se till att få utförda. Alla arbeten följer de lagar och regler som gäller för arbete med elektrisk utrustning och arbete på höjd samt övrig arbetsmiljölagstiftning. Vår mångåriga erfarenhet är en garanti för att du som kund kan känna dig helt trygg med att använda oss som din leverantör.

Ladda ner produktblad och läs mer