Effektiv service av kunders kommunikationsnät

Våra serviceprodukter vänder sig till kunder med kommunikationsnät eller utrustning i egna eller andras anläggningar. Du får som kund hjälp med service inom en rad olika områden genom att använda vår erfarna personal för snabba och effektiva uppdrag i syfte att åtgärda allt från akuta fel till anläggningsförvaltning och övervakning.

Teracom som servicepartner

Teracom har lång erfarenhet av serviceåtgärder på egna anläggningar och utrustningar över hela landet. En erfarenhet som kommer våra kunder inom området till nytta. Vi har stora möjligheter att anpassa produkterna till en helhetslösning eller valda delar som täcker kundernas behov, specificerar förutsättningar och rutiner. Vi som oberoende operatör är inte låsta av uppdrag till specifika anläggningar. Vår mångåriga erfarenhet är en garanti för att du som kund kan känna dig helt trygg
med att använda oss som din serviceleverantör.

Erbjudande inom Service

Området service innehåller följande produkter;

Avhjälpande underhåll

 • Akut felavhjälpning på utrustning och anläggning
 • Reservdelshantering
 • Status- och klarrapportering

Förebyggande underhåll

 • Periodiskt underhåll av utrustning och anläggning
 • Utvärdering och planering

Anläggningsförvaltning

 • Planering och utförande av anläggningsåtgärder
 • Inspektioner
 • Hanterar anläggningsdata
 • Relationer med hyresvärdar

Övervakning

 • 24/7/365 övervakning
 • Monitorering
 • Hantering av fältservice
 • Driftinformation och statistik

Installation och driftsättning

 • Demontering/montering av utrustning på station och i mast
 • Konfigurering, inmätning och driftsättning
 • Rekognosering
 • Dokumentation

Tekniska mätningar

 • Passiv intermodulation, PIM
 • Test Mobile Systems, TEMS
 • Antennmätningar

 

Ladda ner produktblad om service