REGELBUNDET UNDERHÅLL OCH SNABB FELAVHJÄLPNING

För att utrustningar och anläggningar ska fungera perfekt krävs dels ett regelbundet underhåll, dels att man snabbt åtgärdar fel och brister.

Servicepersonal i hela Sverige

Kraven på tillgänglighet och leveranssäkerhet ligger i vårt dna. Vår serviceorganisation är därför utplacerade i hela landet för att snabbt vara på plats om något händer.

FU och AU

Det är viktigt att kommunikationsnäten fungerar effektivt och felfritt. Därför erbjuder vi tjänsten Förebyggande och avhjälpande underhåll.

Service

Toleransen för avbrott är i det närmaste obefintlig och det är det som idag sätter kravnivån för medieföretag, mobiloperatörer och myndigheter.

Övervakning NOC 24 365

Vi övervakar allt från enskild utrustning till hela kommunikationsnät via vår Network Operation Central (NOC). Du får en övervakning av världsklass och du behöver inte göra egna investeringar.

Tekniska mätningar PIM,TEMS och RF

Vi kan hjälpa till med att utföra direkta mätningar, bistå med analys av mätdata, ge förslag på åtgärder samt se till att dessa genomförs. Allt för att kvalitetssäkra din tjänst gentemot dina kunder.