Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett och specialiserat utbud av kommunikationstjänster med fokus på säkerhet, robusthet och yttäckning inklusive ansvar för utsändning av tv och radio samt VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) över marknätet och drift av Rakel det digitala radiokommunikationssystem som används av bland annat polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt.

Vårt samhällsnät - trygghet i centrum

Vårt samhällsnät består av flera olika nät som alla bygger på våra förmågor. Utifrån möjligheterna samhällsnätet innebär kan Teracom erbjuda ett brett och specialiserat utbud av kommunikationstjänster...

Säkra nät

Det är en självklarhet att dagens kommunikationsnät måste vara effektiva och fungera som de ska. Tack vare vår långa erfarenhet av att hantera de mest samhällskritiska näten kan vi erbjuda en rad olik...

Nättjänster

Tack vare vår långa erfarenhet av direktsändningar och vana att hantera de mest samhällskritiska näten kan vi idag leverera robusta nät med hög tillgänglighet.

Media Gateway

Om du som rättighetsägare eller programbolag vill ha en trygg och säker knutpunkt där du kan lämna av dina tv-kanaler är det just detta vi erbjuder med produkten Media Gateway

Media Transport

Med MediaTransport kan vi erbjuda kopplingar, tillfälliga och fasta överföringar över fiber och satellit, såväl nationellt som internationellt.

Nå hela Sverige med vår infrastruktur

Det är många som hyr plats i våra master. En del för att har sin utrustning hos oss andra för att få den täckning som krävs, och vi kan erbjuda dem de högsta masterna i landet.

Våglängd

Med Våglängd får du möjlighet att disponera en egen överföringskanal i vårt nationella fibernät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval.

Radion det pålitligaste vi har

Radion är vårt äldsta massmedium. Ända sedan 1921 har vi jobbat med att sända radio till lyssnare runt om i landet och idag erbjuder vi det allra senaste för radioutsändningar.

Ni gör programmen, vi sänder ut dem

Tv-sändningarna som du vill att vi distribuerar hämtar vi upp från ditt företags studio. Utsändningen sker sedan via våra master och når 99,8% av landets hushåll.