Till dig som planerar att bygga vindkraftverk

Vindkraften har sina uppenbara fördelar. Men tyvärr riskerar vindkraftverken att störa radiokommunikationen i närheten. Därför behövs det göras en miljöprövning innan man kan börja bygga ett vindkraftverk.

Innan du bygger ett vindkraftverk måste det ske en miljöprövning; en juridisk process i flera steg som innefattar ett samråd mellan ditt företag, länsstyrelsen, Teracom och berörda som kan komma att påverkas av vindkraftverket.

Även master för vindmätning ska genomgå en miljöprövning

Även en mast för vindmätning riskerar att störa radiokommunikationen och ska därför hanteras på samma sätt som vindkraftverk.

Ansökan

Alla samrådsärenden hanteras via en ansökan. När vi fått in din ansökan utreder vi om den aktuella platsen kan komma att störa radiokommunikationen.

Till ansökan