Här kan du skicka in en ansökan om prövning av planerad vindkraftsanläggning. Efter att vi erhållit ansökan granskar vi den och ger svar om vi har någon erinran angående placeringen av vindkraftverket.

Så här gör du

En fil med koordinater för vindkraftanläggning behöver bifogas i ett mail som skickas till vindkraftsremisser@teracom.se. För närvarande stöder vi kommaseparerade textfiler (*.txt) och Excel (*.xlsx). Vi kommer kontakta dig för att bekräfta att vi mottagit din ansökan.

Filformat

Textfiler ska ha en rad per vindkraftverk med kommaseparerat data för Lat, Long, höjd, och rotordiameter (i meter)
Excelfiler ska ha fyra kolumner per rad i samma ordning

 1. Lat
 2. Long
 3. Rotorhöjd
 4. Rotordiameter

Koordinatsystem

Vi stöder import av koordinater i både Sweref99TM, RT90 och WGS84.

Ex:
6577489, 680659, 150, 100
6577581, 1634881, 150, 100
59.29757, 18.17270, 150, 100

Exempel; Excel (*.xlsx)

exempel-på-uppladdad-fil.jpg

Ansökan

För att behandla din ansökan behöver vi följande information:

 • Namn
 • Företag
 • Adress
 • Postnummer
 • Postort
 • epost
 • Din referens (frivilligt)
 • Fil med koordinater

Din ansökan skall skickas till vindkraftsremisser@teracom.se.