Bedömningsgrunder

För att minimera risken för störningar i näten analyserar vi alltid den föreslagna placeringen av en ny vindkraftanläggning alternativt en mast för vindmätning.

Tv- och radioutsändning handlar om att distribuera tv- och radioprogram från sändarstationer till mottagare. Om ett vindkraftverk eller en mast för vindmätning placeras närmare än 1000 meter från en sändarstation kan det påverka kvaliteten på mottagningen, som kan störas eller i värsta fall gå helt förlorad.   

För att minimera risken för störningar i näten analyserar vi alltid den föreslagna placeringen av en ny vindkraftanläggning alternativt en mast för vindmätning.

Radiolänk

I många elektroniska kommunikationsnät används en radiolänk för överföring av information. För att radiolänkförbindelsen ska fungera måste det vara fri sikt mellan sändare och mottagare och det får inte finnas störkällor längs förbindelsesträckan. Normalt krävs att ett område på ± 350 meter längs förbindelsesträckans siktlinje är fritt från hinder.  

Till ansökan