Här kan du skicka in en ansökan om prövning av planerad vindkraftsanläggning. Efter att vi erhållit ansökan granskar vi den och ger svar om vi har någon erinran angående placeringen av vindkraftverket.

Så här gör du

Ange vilken fil som data ska importeras från och tryck på "Ladda upp". För närvarande stöder vi kommaseparerade textfiler (*.txt) och Excel (*.xlsx). När filen har laddats upp kommer du direkt se status för varje position. För att göra klart din ansökan trycker du på "Skicka in ansökan". Ett mail skickas då till dig för att bekräfta vår granskning.

Filformat

Textfiler ska ha en rad per vindkraftverk med kommaseparerat data för Lat, Long, höjd, och rotordiameter (i meter)
Excelfiler ska ha fyra kolumner per rad i samma ordning

  1. Lat
  2. Long
  3. Rotorhöjd
  4. Rotordiameter

Koordinatsystem

Vi stöder import av koordinater i både Sweref99TM, RT90 och WGS84.

Ex:
6577489, 680659, 150, 100
6577581, 1634881, 150, 100
59.29757, 18.17270, 150, 100

Exempel; Excel (*.xlsx)

Bifoga dokument