Vindkraft

Till dig som ska bygga vindkraftverk

Vindkraften har många fördelar. Men tyvärr riskerar vindkraftverken att störa radiokommunikationen i närheten. Därför behöver man göra en miljöprövning innan man kan börja bygga ett vindkraftverk.

Bedömningsgrunder

För att minimera risken för störningar i näten analyserar vi alltid den föreslagna placeringen av en ny vindkraftanläggning alternativt en mast för vindmätning.

Ansökan

Här kan du skicka in en ansökan om prövning av planerad vindkraftsanläggning. Efter att vi erhållit ansökan granskar vi den och ger svar om vi har någon erinran angående placeringen av vindkraftverket...