Vindkraft

Till dig som ska bygga vindkraftverk

Vindkraften har många fördelar. Men tyvärr riskerar vindkraftverken att störa radiokommunikationen i närheten. Därför behöver man göra en miljöprövning innan man kan börja bygga ett vindkraftverk.

Bedömningsgrunder

För att minimera risken för störningar i näten analyserar vi alltid den föreslagna placeringen av en ny vindkraftanläggning alternativt en mast för vindmätning.

Ansökan

Här kan du skicka in en ansökan om prövning av planerad vindkraftsanläggning