Tillträdesrutin – Information till kunder och entreprenörer

Regelverk och rutiner för tillträde till våra anläggningar.

För att säkerställa högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsnivå på våra anläggningar kräver Teracom följande:

 • Kännedom om samtliga bolag och personer som vistas på våra anläggningar
 • Säkerhetsprövning av tekniker som registreras i Sitebokningsportalen. 
 • Planerat datum och tidpunkt för utförande av arbete på anläggningen, samt på vems uppdrag arbetet ska utföras
 • Registrering när personal tillträder anläggningen
 • Avregistrering när personal lämnar anläggningen

Detta gäller samtliga av Teracom anlitade entreprenörer och leverantörer, Teracoms kunder, samt deras anlitade entreprenörer och leverantörer.

Tillträde avses att vistas i Teracoms anläggningar och master.

Precis som tidigare så gäller tillträdet kort och/eller nycklar till Teracoms lås- och passersystem.

Höjdintyg och masthissutbildning

För att få arbeta eller vistas i mast krävs också behörighet i form av höjdintyg och masthissutbildning.

Rutin

För våra entreprenörer, kunder och deras entreprenörer krävs;

 1. Innehav av konto till Sitebokningsportalen. Ansök här!
 2. Vid registrering av ny tekniker kommer denne att genomgå en säkerhetsprövning av Teracoms Säkerhetsavdelning. Efter att den registrerade teknikern har genomgått säkerhetsprövningen och blivit godkänd blir denne valbar i Sitebokningsportalen och kan bokas för uppdrag. 
 3. Anmälan vid arbetstillfället/tillträde görs via Kundportalen
  OBS! Varje person som ska ha tillträde måste anmälas innan man får tillträde till anläggningen, detta gäller även när en entreprenör ledsagar en underentreprenör.
 4. Anmäl ankomst till anläggningen genom att ringa Teracoms NOC kundservice, tel: 0771 41 41 11.
  Uppge bokningsnumret. 
 5. När arbetet är klart och anläggningen lämnas kontaktas återigen Teracoms NOC kundservice, uppge bokningsnumret.

Rutin för Kaknäs

För våra entreprenörer, kunder och deras entreprenörer krävs;

 1. Innehav av konto till Sitebokningsportalen. Ansök här!
 2. Vid registrering av ny tekniker kommer denne att genomgå en säkerhetsprövning av Teracoms Säkerhetsavdelning. Efter att den registrerade teknikern har genomgått säkerhetsprövningen och blivit godkänd blir denne valbar i Sitebokningsportalen och kan bokas för uppdrag. 
 3. Anmälan vid arbetstillfället/tillträde görs via Kundportalen
  OBS! Varje person som ska ha tillträde måste anmälas innan man får tillträde till anläggningen, detta gäller även när en entreprenör ledsagar en underentreprenör.
 4. Anmäl ankomst till anläggningen genom att ringa Reception Kaknäs 07.30-15:00, tel: 08 55 54 22 65. Övrig tid ringer man 24/7 gruppen (Samma nr som ovan) Uppge bokningsnumret. 
 5. När arbetet är klart och anläggningen lämnas kontaktas återigen Reception Kaknäs 07.30-15:00 övrig tid ringer man 24/7 gruppen uppge bokningsnumret.

Avsaknad av föranmälan faktureras

Teracoms anläggningar är larmade. Om någon tar sig in i Teracoms anläggningar utan en föranmälan går ett larm och en väktare/Polis skickas ut av Teracom NOC. Teracom förbehåller sig rätten att fakturera avtalspart alla merkostnader som en utryckning medför.

Övrigt

Teracoms personal har rätt att vägra person tillträde till anläggningen som inte har tillträdesbehörighet, eller av andra skäl inte anses lämplig.

Det är inte tillåtet att släppa in annan person än den som är anmäld.

Vid besök på Lindhagensgatan gäller särskilda tillträdesregler.

Dokument

På sidan relaterade dokument har vi samlat all information och blanketter för dig som entreprenör.