Rutiner för Entreprenörer under Coronapandemin

Strikta riktlinjer för att minimera smittspridningen av Covid-19

Teracom har strikta riktlinjer för att minimera smittspridning av Covid-19. Alla medarbetare ska minimera kontakt med varandra, utan att göra avkall på verksamhet som måste fortgå. Samma regler gäller entreprenörer som arbetar på Teracoms anläggningar eller tillsammans med Teracommedarbetare.

Covid-19-kriterier vid beträdande av anläggning

Riktlinjer för entreprenörsanställda som ska besöka Teracoms anläggningar. Skrivning ”sjuk i Covid-19” gäller även vid obekräftade symptom som kan vara Covid-19. När Covid-test är negativt är entreprenörsanställda välkomna när de är symptomfria.

restriktioner.jpg

Regler vid beträdande av Teracomanläggning

Innan tillträde till anläggning måste kontaktperson på anläggningen informeras om tidpunkt för att godkänna och kunna anpassa egen verksamhet och närvaro på arbetsplatsen.

På anläggningen ska basala hygienrutiner följas:

  • Tvätta händerna
  • Använd handsprit
  • Håll avstånd i så stor utsträckning som möjligt