Regler för fiberindragning på Teracoms anläggningar.

För att etablera fiber till Teracoms anläggningar krävs det att fiberägaren/nätägaren tecknar ett separat avtal med Teracom avseende Fiberanslutning.

Detta avtal reglerar på vilket sätt fibern ska förläggas in till anläggningen, skyldighet att inhämta nödvändiga tillstånd samt övriga kommersiella villkor.

Observera att inget arbete avseende fiberindragning får påbörjas innan avtalet har undertecknats av bägge parter.

Om det finns ett önskemål om att dra in fiber till en av Teracoms anläggningar så ska nedanstående förfrågan fyllas i och därefter skickas in till

Ansökan om fiberanslutning

Här kan du ladda ner formulär angående ansökan om fiberanslutning.
Fyll i och skicka in förfrågan till inplaceringar@teracom.se så återkommer vi snarast med besked.