Ny elsäkerhetslag ställer nya krav

Från 1 juli 2017 gäller nya regler för elsäkerhet. Dessa påverkar även företag som köper elinstallationstjänster.

Den 8 juni 2016 antog riksdagen en ny elsäkerhetslag (2016:732) i enlighet med regeringens proposition. Den nya lagen börjar gälla från den 1 juli 2017. Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

Kontrollera elinstallationsföretaget

Elsäkerhetsverket tillhandahåller från 1 juli 2017 ett register där alla företag som jobbar med el på annans anläggning ska finnas med. Där kan ni när som helst göra en kontroll av att de elinstallationsföretag du anlitar finns med.

Tänk på att ett företag som är huvudentreprenör och alltid köper in elinstallationstjänster från andra inte räknas som ett elinstallationsföretag. Det innebär att huvudentreprenören inte heller kommer att finnas med i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Huvudentreprenören bör därför berätta för er vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att ni som kund själv kan kontrollera företaget i registret.

Endast registrerade företag får utföra elinstallationer 

De elinstallationer som utförs inom Teracoms anläggningar ska endast utföras av Elsäkerhetsverket registrerade företag. Då det är ett lagbrott att utföra elinstallationer utan registrering kommer det ej godkännas av Teracom som anläggningsinnehavare.

Åtgärd vid avvikelse

Som ansvarig för anläggningar kommer Teracom vidta åtgärder i de fall där underentreprenörer till kunder inte följer lagen. Om elinstallationer som är felaktigt utförda av registrerat elinstallationsföretag anmäls detta till Elsäkerhetsverket som vidtar åtgärder.

Om elinstallationer utförs av icke registrerade elinstallationsföretag anmäls detta till Polismyndigheten.

Mer info hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida

In English on Elsäkerhetsverkets website