Omvänd moms för byggtjänster

Teracom är klassificerat som byggföretag i momshänseende. Det medför att våra leverantörer ska använda omvänd skattskyldighet för byggtjänster.

Omvänd skattskyldighet för moms innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket.

Två kriterier måste vara uppfyllda för att omvänd moms ska gälla:

  1. Köparen är ett byggföretag. (Ett företag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster)
  2. Tjänsten som utförs är en byggtjänst.

Omvänd moms gäller bara försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige. Dessa fakturor för byggtjänster ska faktureras Teracom AB utan moms.

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det på fakturan anges texten

  • ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
  • samt Teracom ABs organisationsnummer 556441-5098.

Skickas en faktura med omvänd moms måste hela fakturan avse omvänd moms. Den del som är momspliktigt skickas med en separat faktura.

Mer information finns på Skatteverkets webplats.