Kort och nyckelhantering för Teracoms lås- och passersystem.

Nedanstående dokument används för att ansöka om nycklar, passerkort och tag till Teracoms anläggningar.

Samtliga Teracoms nycklar, kort och tag:ar är personliga. Den som har ansökt om nyckel, kort och tag och står på ansökan är den enda som har  rätt till att använda utdelad nyckel.

Ansökan ska skrivas under av den ansökandes närmsta chef.

Ansökningsblanketter om nycklar, passerkort och tag

Ladda ner ansökan: Kort- och nyckelbeställning Teracom

 
Ansökan görs via post, eller e-post.
Adress:
Teracom AB, KNC,
Box 30150
104 25 Stockholm
alternativt scanna in dokumentet och skicka det till:
E-post-adress: tjknc@teracom.se
Telefonnummer: +46 8 555 422 18
 
Ladda ner samhörande dokument: Låsområden med län