Rapportera mottagningsproblem tv

Du kan hjälpa oss att förbättra det digitala mark-tv-nätet genom att fylla i formuläret rapportera mottagningsproblem om du har problem med mottagningen

Har du störningar i tv-bilden

Här hittar du tips och råd till förbättrad tv-mottagning

Checklista

  • Kontrollera skicket på antennen och att till exempel inte fukt trängt in i antenndosan
  • Undersök att inte kabeln är skadad och att mittledare och skärm sitter ordentligt fastskruvad i alla kopplingar och kontakter
  • Om du har problem med att få in tv-kanaler som ligger i olika nät kan det hjälpa att flytta eller vrida antennen lite för att hitta en bättre signal

Rätt frekvenskanaler

Kontrollera även att mottagaren valt de frekvenskanaler som sänds från den tv-mast som du riktat din antenn mot. Ibland väljer mottagaren fel frekvenskanal för ett nät och då måste du göra en manuell sökning.

På sidan tv eller i frekvenstabellen finns information om vilka frekvenskanaler och nät som sänds från den tv-mast du riktat din antenn mot. 

Använd formuläret om mottagningsproblemet kvarstår

Om du gått igenom ovanstående checklista men fortfarande har problem med mottagningen av digitalt marksänd tv, ber vi dig fylla i nedanstående formulär. Det är värdefull information för oss för att kunna göra förbättringar i det digitala marksända tv-nätet.

Samtycke till användning av personuppgifter

Teracom AB behandlar dina personuppgifter i denna anmälan i en databas. Ändamålet med behandlingen är att Teracom skall kunna använda den information du lämnat för att förbättra mottagningen i det digitala mark-tv-nätet och att ha möjlighet att kontakta dig i detta syfte. Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som Teracom har registrerade och/eller återkalla ett givet samtycke att behandla uppgifterna.

Till enkäten rapportera mottagningsproblem