Väderleksrelaterade störningar kan förekomma i södra delen av landet

18-08-2020 02:19:00

Teracom har just nu inga kända tekniska problem med utsändningen, men skiktningar i troposfären kan medföra att det blir störningar på mottagningen av tv i södra delen av landet

Dessa ledande skikt gör att tv-signaler från sändare mycket långt bort, med samma frekvens som sänds från Teracoms mast, stör mottagningen. Normalt når tv-signaler ca 6-10 mil, men under dessa extrema omständigheter kan de nå 20-40 mil! Fenomenet är mest märkbart då störningen kan gå över stora vattendrag, såsom Östersjön.

Läs mer om väderleksrelaterade störningar