Uppgradering av tv-kanaler i marknätet för Stockholms län, Uppland, Gävle, samt Valdemarsvik och Norrköping

Tisdagen den 5 oktober genomför Teracom Samhällsnät en uppgradering av tv-kanaler i marknätet till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10.00 och 18.00.

Tisdagen den 5 oktober genomför Teracom Samhällsnät en uppgradering av tv-kanaler i marknätet till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. Under dagen mellan klockan 10.00 och 18.00 kommer det vara avbrott och störningar i tv-sändningarna. Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län samt kommunerna Norrköping och Valdemarsvik kommer att påverkas av uppgraderingen.

Så här påverkas tittarna den 5 oktober

Krav på mottagare med stöd för MPEG4
I och med att omläggningen medför att man byter utsändningsteknik kommer hushållen behöva vara utrustade med en digitalbox/tv med stöd för MPEG4 för att kunna fortsätta titta på alla tv-kanaler efter omläggningen. För vissa kanaler kommer det även krävas att mottagaren stöder DVB-T2.

Sändningsuppehåll
På omläggningsdagen kommer Teracom Samhällsnät att växla över till en ny teknisk plattform. Det innebär att det kommer att vara kortare sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då omläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför omläggningen.

Behov av kanalsökning/ominstallation
Tittarna kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin tv-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter kl. 18:00 på omläggningsdagen.
För konsumenter till betal-tv-operatören Boxer kan man få hjälp med kanalsökning eller ominstallation via www.boxer.se/kanalflytt eller ringa kundservice 0771 21 10 00. Vid ytterligare frågor kan man även kontakta Teracom Samhällsnäts support, 0771-91 00 85

Mer information om arbetet och varför det genomförs