Antennbyte på sändarstationen i Karlstad

23-10-2019 12:51:30

  • Karlstad Sörmon

Under oktober till och med december kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Karlstad.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från Karlstad kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet.
Den reducerade effekten av utsändningen kan påverka mottagningsförhållandena av radiokanalerna P1-P4 i området.

Modernare utrustning för ökad robusthet

Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.

Kortare avbrott fredagen den 25:e oktober

Under fredagen den 25:e oktober flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn vilket innebär att det blir ett kortare sändningsuppehåll mellan 05:05—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler, P1-P4 som sänds från stationen i Karlstad.

Byte av polarisation

I samband med antennbytet kommer utsändningen även att byta till vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning.

Kontakt vid frågor om störningar:

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-910085