700 MHz-utrymningen - Vad ska göras, när och varför?

Vad ska ni göra?

Vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet. I slutändan innebär det en helt ny frekvensplan för hela landet. Omläggningen omfattar både mindre och större sändarstationer.

Varför gör ni det?

Bakgrunden är ett regeringsbeslut att del av de frekvenser som idag används för tv-sändningar, det så kallade 700-bandet, ska avsättas för telekomtjänster, till exempel mobilt bredband. 700-bandet motsvarar cirka 25 procent av allt sändningsutrymme i marknätet. Genom frekvensomläggningen optimerar vi sändarnätet och kan därmed bibehålla nuvarande programutbud.

Varför måste ni stänga av tv-utsändningen under en dag?

Vi måste byta viss utrustning på sändarstationerna, och under den tiden är det inte möjligt att genomföra utsändning av tv.

Vilka tider är tv-utsändningen avstängd?

Mellan kl 10.00 och kl 17.00 kommer det att ske avbrott för arbete på sändarstationen. På de flesta ställen kommer det att vara kortare avbrott. För att vara på den säkra sidan gör din ominstallation efter kl. 17.00.

Varför börjar arbetet med frekvensomläggningen i Kiruna/Gällivare?

Hela landet omfattas, och omläggningen sker i etapper och behöver samordnas med våra grannländer. Frekvensplaneringen för norra Sverige För att det ska kunna ske på ett enkelt och smidigt sätt påbörjar vi arbetet i norra Sverige och arbetar oss söderut. Arbetet kommer att vara slutfört under första halvåret 2017.

Vilken roll har Teracom?

Teracom är nätoperatör och äger och driver marknätet för radio och tv. Det är Teracom AB som utför arbetet med frekvensomläggningen. Sändningar via marknätet kan tas emot med en vanlig antenn. Teracom AB ingår i koncernen Teracom Boxer Group.

Vilken roll har Boxer

Boxer TV-Access marknadsför och säljer betal-tv till hushåll och tittare i hela landet. Boxer ingår i koncernen Teracom Boxer Group.

700 Mhz-utrymningen - Fastighetsägare och boende i flerfamiljshus

Berörs jag som bor i flerfamiljshus av frekvensomläggningen? Hur påverkar det mig som är fastighetsägare? Här hittar du svaren.

700 MHz-utrymningen - Täckning och mottagningsförhållanden

Här hittar du svar på om du har störningar i bild efter frekvensomläggningen och vad beror det på?

700 MHz-utrymningen - Om tv-utrustningen

Behöver jag köpa ny tv eller digital-tv-box? Nej, och det spelar heller ingen roll vilket märke eller modell du har på din tv. Om du vill ha specifika betal-kanaler eller se på hdtv, kan du däremot ...

Om 700 - Programutbudet och HDTV

Här hitta svar om programutbudet och hdtv.

700-utrymningen - Vilka hushåll berörs och vad behöver jag göra?Vi

Vilka hushåll berörs och vad behöver jag göra? Här hittar du svaren