700 MHz-utrymningen - Täckning och mottagningsförhållanden

Jag har ingen bild eller störningar i bild efter frekvensomläggningen, vad beror det på?

Förutsättningen för den digitala mottagningen kan ha ändrats något i samband med frekvensomläggningen. Detta kan påverka mottagningsförhållandena i vissa områden. Täckningskartor finns på hemsida.

Vad ska jag göra då?

Om möjligt, se över din antenn, tv-kablar och dina anslutningar. Antennen kan behöva åtgärdas om den är gammal, sitter för lågt eller är riktad åt fel håll. Även tv-kablar och anslutningar kan behöva åtgärdas. Bäst är att kontakta radio- och tv-handlaren eller en antenninstallatör.

Jag kan se vissa kanaler, men inte alla. Vad ska jag göra?

Kontakta din tv-operatör, exempelvis Boxer. I övrigt, se föregående svar.

Kan jag få ekonomisk kompensation om jag tvingas anlita en antenninstallatör?

Om du är Boxer-kund, finns erbjudande om hjälp från en tv-installatör, kontakta Boxer.

Hur vet jag att det finns täckning i mitt område?

På Teracoms hemsida, på www.teracom.se, finns täckningskartor där du på ett ungefär kan se hur täckningen ser ut i ditt område A: Om du är Boxer-kund, finns erbjudande om hjälp från en tv-installatör, kontakta Boxer.

Kommer Teracom att följa upp frekvensomläggningen?

Vi kommer att genomföra mätningar i området för att säkerställa god mottagning.