700 Mhz-utrymningen - Fastighetsägare och boende i flerfamiljshus

Jag bor i flerfamiljshus. Berörs jag av omläggningen?

I flerfamiljshus tas tv-signalerna emot gemensamt och sänds vidare till varje lägenhet. Det innebär att du som enskilt hushåll inte behöver göra något.

Jag är fastighetsägare och tar emot tv-signalen via marknätet/antenn. Måste jag göra något?

Fastighetsägare, eller den som ansvarar för fastighetens tv-nät, måste ändra i mottagningscentralen så att marknätets programutbud kan tas emot efter frekvensomläggningen.