Antennbyte på sändarstationen i Uddevalla

02-10-2019 09:23:52

  • Grebbestad
  • Hamburgsund
  • Kungshamn
  • Uddevalla Herrestad

Under oktober till och med december kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Uddevalla.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från Uddevalla kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet.

Den reducerade effekten av utsändningen kan påverka mottagningsförhållandena av radiokanalerna P1-P4 i området.

Modernare utrustning för ökad robusthet
Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.

Kortare avbrott torsdagen den 3:e oktober
Under torsdagen den 3:e oktober flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn vilket innebär att det blir ett kortare sändningsuppehåll mellan 04:30—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler, P1-P4 som sänds från stationen i Uddevalla. Avbrottet påverkar även de mindre sändarstationerna i Hamburgsund, Kungshamn och Grebbestad.

Byte av polarisation
I samband med antennbytet kommer utsändningen även att byta till vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning.

Kontakt vid frågor om störningar:
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-910085