Nu påbörjar Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer Danmark och Norge

Arbetet, som kommer att pågå från maj 2019 till och med sommaren 2020, innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet i Sydvästra Sverige. Omläggningen omfattar både mindre och större sändarstationer.

Bakgrund till frekvensomläggningen

Anledningen till förändringen är ett koordinationsarbete med våra grannländer. I år påbörjar våra grannländer Norge och Danmark sin utrymning av 700 MHz-bandet vilket resulterar i att Teracom behöver koordinera frekvensplanen och lägga om frekvenser i Sydvästra Sverige.

Teracom AB genomförde under 2016 och 2017 en frekvensomläggning i marknätet för att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet. Arbetet innebar att vissa frekvenser för tv-sändningar i marknätet byttes för att frigöra mer kapacitet till snabb uppkoppling i mobilnäten från våren 2018. Samma arbete genomförs nu i Danmark och Norge, vilket också påverkar frekvensfördelningen i Sverige.

 

Såhär påverkas tittarna

Sändningsuppehåll

Frekvensomläggningen medför att Teracom måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Det innebär att det kommer att vara sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då frekvensomläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför frekvensomläggningen.


Berörda tittare kommer att behöva göra en kanalsökning på sin tv för att få fortsatt tillgång till tv-kanalerna efter att frekvensomläggningen är klar.

 

Om frekvensomläggningen 2019

Nu påbörjar Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet i Sydvästra Sverige, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer

Frekvensförändringar- Så här påverkas tittarna

Frekvensarbetet innebär att vi måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Den dag då frekvensomläggningen genomförs kommer det att vara kortare eller längre sändningsuppehåll.

700-bandet frekvensändringar 2019 tidplan och etapper

Här hittar du tidplan och etapper för 2019 angående frekvensändringen