Kundservice

Välkommen och kontakta oss om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning

Kontakt kundservice

Välkommen och kontakta vår kundservice om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få.

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Rapportera mottagningsproblem tv

Har du störningar i tv-bilden? Här hittar du tips och råd till förbättrad tv-mottagning och kan rapportera in mottagningsproblem till vår kundtjänst.

Rapportera mottagningsproblem radio

Hjälp oss att förbättra utsändningen av radio genom att fylla i lyssnarrapporten om du har problem med mottagningen.

Väderleksrelaterade störningar i marknätet kan förekomma

Vid vissa väderleksförhållanden kan det uppstå problem i det marksända tv-nätet.

Nya frekvenser i sommarstugan

Har tv-bilden blivit svart i sommarstugan sedan förra gången du var ute? Lugn, det är bara frekvenserna som har ändrats under Teracoms intensiva arbete med utrymningen av 700-bandet.