Välj rätt tv-antenn

Om du befinner dig inom täckningsområdet så kan du ta emot de digitala tv-signalerna med en vanlig tv-antenn.

Om du befinner dig inom täckningsområdet bör du kunna ta emot de digitala tv-signalerna med en tv-antenn utomhus. I de flesta fall kan du använda din befintliga antenn, men om den är gammal kan du behöva byta den. På sidan tv kan du söka på din adress för att se hur mottagningsförhållandena är där du bor.

Takantenn digitaltv

För standard-tv (DVB-T) och i områden där bara UHF-kanaler används för utsändning av hdtv (DVB-T2)  rekommenderas UHF-antenner som klarar UHF-kanalerna 21-60. För att ta emot hdtv-kanaler (DVB-T2) från sändarnät 7 krävs det i vissa områden även att du har en antenn som kan ta emot VHF-kanalerna 5-11.

Utomhusmottagning

Starkast och stabilast mottagning får man med en antenn placerad utomhus. Beroende på läge och omgivning kan en placering på upp till 10 meter över omgivande mark krävas men oftast är runt 7 m tillräckligt. Placering i vindsutrymme i högre hus funkar ofta och ger en skyddad miljö för antennen, men tänk på att byggnaden dämpar signalen och placeringen ibland kan bli för låg.

Undvik skog/träd eller andra hinder i antennens närområde, det vill säga 30-50 meter framför antennen. Har du störningar på mottagning, prova annan plats på huset eller högre placering på befintlig plats. Se även till att antennen sitter stadigt och inte svajar vid vind eftersom det kan innebära bildstörningar.

Två antenner med olika riktning, som till exempel för mottagning från Danmark, ger en komplexare insignal. Ofta krävs spärrfilter som blockerar de svenska frekvenskanalerna på antennen riktad mot den danska sändaren och vice versa. Om man upplever störningar, testa att koppla bort en antenn eller använd separata antennkablar.