Väderleksrelaterade störningar i marknätet kan förekomma

Vid vissa väderleksförhållanden kan det uppstå problem i det marksända tv-nätet.

Variationer i temperatur och luftfuktighet i atmosfären kan medföra att luften skiktar sig. Skiktningarna gör radiovågorna instabila, samt att det underlättar för avlägsna radiovågor att ta sig in i områden där de inte hör hemma, vilket kan orsaka störningar hos tv-tittarna. Det innebär att radio- och tv-stationer som normalt sätt inte stör varandra kan göra det trots att de ligger mycket långt ifrån varandra.

Teracom är väl medvetna om problematiken och vårt sändarnät är uppbyggt för att i möjligaste mån mildra effekten vid den här typen av väderleksförhållanden. Både sändare och mottagare har inbyggda felskydd för att klara denna typ av väderleksförhållanden och störningar, men ibland blir de så pass omfattande att det stör mottagningen och därmed skapar problem för hushållen.

Vi jobbar också aktivt med internationellt samordnad frekvensplanering för att få ihop pusslet med övriga länder och det stora antalet kanaler som vi och våra kunder vill få in i nätet.

Den här typen av atmosfäriska störningar uppträder oftast i samband med högtryck.