Om underhållsarbete

Så här utförs underhållsarbetet i våra sändarmaster.

Våra högmaster är cirka 320 meter höga och har hiss upp till cirka 240-300 meter. De resterande metrarna måste servicepersonalen själva klättra i vanliga stegar för att komma till toppen.

Säkerhetsutrustning och mastintyg

För att minimera risken för olyckor och därmed höja säkerheten för personalen är ett mastintyg ett krav. Detta innebär att den personal som är tvungen att klättra i masten gör det i full mundering. Full mundering innebär hjälm, säkerhetssele, säkerhetslina, mastoverall och fodrade handskar. Det skiljer sig inte avsevärt från den utrustning som man använder för bergsklättring. Om en tekniker ska arbeta inom VHF- och UHF-området har han även med sig verktyg och i vissa fall även ny utrustning som ersättning för den felaktiga.

Allt arbete utförs på dagtid

Personalen arbetar alltid två och två i händelse av att något går fel. Skulle olyckan vara framme så kan den andra kalla på hjälp eller själv hjälpa sin kollega ner igen från masten. När servicepersonalen ska passera eller arbeta nära antenner i drift måste utsändningen reduceras eller helt stängas av för att klara gränsvärden för Högfrekventa Elektromagnetiska Fält. Reduceringen kan innebära att tillfälliga ljud och bildstörningar kan uppstå. Allt arbete i masterna måste av säkerhetsskäl utföras i dagsljus.