Frågor och svar om radio

Hur gör jag om jag vill lyssna på en och samma P4 station när jag reser mellan två städer i olika län?

Visst kan det vara irriterande med dessa eviga ”översökningar” till andra lokalstationer som är en del av SR:s rikstäckande P4-nät. För att råda bot på detta problem (på dagtid när SR sänder lokala program), måste man leta reda på en inställning i din bilradion.

Funktionen kallas LOC, Local, REG, eller Regional. Det finns två valbara lägen för denna funktion ON, eller OFF. Är OFF invalt betraktar mottagaren alla P4 stationer som ett stort sändarnät, och översökning tillåts till angränsande lokala P4-stationer. Är däremot inställningen (LOC) ON kommer radion bara att hoppa till de stationer som ingår i den valda lokala stationens sändare. 

Tyvärr kan det vara svårt att hitta denna funktion på många mottagare. Titta därför i handboken till mottagaren eller tala med den som sålt mottagaren till dig, om det skulle vara problem med inställningen. Rätt inställd ger RDS fördelar som att kunna lyssna på en och samma P4 station vid bilfärd.

Vad bör jag tänka på när det gäller mottagning av radio i bil, buss och lastbil?

De flesta nya fordon kommer idag med inbyggd antenn. För äldre fordon däremot kan det vara värt att låta en antennfirma kontrollera installationen om du skulle ha problem. När det gäller framförallt bilradiomottagarna av RDS-typ är det också viktigt att läsa de instruktioner som medföljer mottagaren. Är det något som verkar svårbegripligt eller oklart, vänd dig då till den som sålt mottagaren till dig.

Vad bör jag tänka på när det gäller mottagning av radio i hemmet?

Du kan behöva prova dig fram för att hitta den bästa mottagningen genom att flytta runt radioapparaten. Inomhusmottagning, det vill säga mottagning med den inbyggda teleskopantennen, fungerar generellt bättre ju närmare och ju klarare sikt du har till sändaren.

Teleskopantennen bör vara utdragen till en längd som motsvarar en kvarts respektive en halv våglängd. Dvs för mottagning av FM-radio cirka 70 – 85 cm och  för mottagning av digitalradio cirka 65-85 cm. Prova också att justera antennen lodrät eller vågrät samt att helt enkelt flytta mottagaren någon eller några decimeter. Dessa åtgärder kan sammantaget komma att förbättra mottagningen hemma hos dig.

Som sista åtgärd kan du pröva att installera en så kallad t-antenn, en lite längre trådantenn som du monterar på väggen och ansluter till din radio. Alternativet till en t-antenn är att ansluta radioapparaten till fastighetens antennsystem via vägguttaget för FM, där sådant finns.

Vad gör jag om mottagningen i min radio är dålig?

Pröva först på någon annan radio i hushållet. Kvarstår problemet eller är det relaterat till radioapparaten?  Pröva också att flytta runt radioapparaten för att pröva var mottagningen fungerar bäst.  Här kan du kontrollera att du har rätt frekvens inställd. På sidan Frekvenstabeller hittar du mer info om frekvenser.

Om felen fortfarande kvarstår, trots att du använder rätt frekvens och har prövat med flera mottagare, kontrollera då med andra i området. Har de samma problem?

Har du prövat alla steg ovan kan du som sista åtgärd kontakta
Teracoms kundservice eller fyll i Lyssnarrapporten.