Välkommen och kontakta oss om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning

Kontakt support

Välkommen och kontakta vår support om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning.

Nätförändringar

Här hittar du aktuella nätförändringar. Det kan handla om ändrade frekvenser, effekthöjningar för att förbättra räckvidden eller information om nya sändarstationer.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få.

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Rapportera mottagningsproblem tv

Har du störningar i tv-bilden? Här hittar du tips och råd till förbättrad tv-mottagning och kan rapportera in mottagningsproblem till vår kundtjänst.

Rapportera mottagningsproblem radio

Hjälp oss att förbättra utsändningen av radio genom att fylla i lyssnarrapporten om du har problem med mottagningen.

Väderleksrelaterade störningar i marknätet kan förekomma

Vid vissa väderleksförhållanden kan det uppstå problem i det marksända tv-nätet.