Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system.

Ett avbrott som uppstår i en spof innebär inte bara en försämring av prestanda. Det slår ut hela systemet. Hos Akilles var det hälen som var spofen. För Titanics passagerare var det otillräckliga antalet livbåtar en av flera spofar.

När det gäller att överföra elektronisk information uppstår de vanligaste spofarna i hårdvaran. Det kan vara en punkt där många förbindelser går samman i samma kabeldike. Om kabeln grävs av avstannar all verksamhet om man inte har en sekundär förbindelse som är helt skild från den primära.

En spof uppstår alltså inte när olyckan är framme. Spofen finns där hela tiden, som en potentiell källa till totalt driftstopp.

 

Redundans

Det första steget i att undvika spofar är att bygga in redundans i sina system. Redundans behöver överflödighet och innebär att man har mer kapacitet för samma uppgift än man
normalt behöver. Hängslen och livrem är en välkänd liknelse.

Inom kommunikationsbranschen handlar det om möjligheten att skicka samma information på flera olika sätt. Ytterligare ett steg är att bygga upp sitt nät som en spindelväv eller i en cirkelkoppling. Datorerna i ett nätverk är då sammankopplade individuellt med varandra, så att en dator kan gå sönder utan att hela nätverket havererar.

Om samtliga datorer på en arbetsplats kommunicerar med omvärlden via en och samma router, till exempel, är detta en spof. Internet är ett typiskt exempel på ett system som utvecklades specifikt för att inte ha några spofar. Om man får ett avbrott på en förbindelse finns det otaliga andra framföringsvägar att växla om till.

I vår guide "har du koll på dina spofar" kan du läsa mer om hur du på bästa sätt bygger ett säkert och robust nät.