Goda råd till Fastighetsägare som ska upphandla kommunikationsoperatör

Bli bäst på att upphandla kommunikationsoperatör

Öppet nät kräver kommunikationsoperatör

Ett öppet nät är en förutsättning för innovation, och stärker yttrande- och informationsfriheten. För att du som nätägare ska slippa sköta drift, underhåll med mera finns möjligheten att låta en kommunikationsoperatör sköta det.

Viktigaste frågorna att ha koll på när du ska upphandla kommunikationsoperatör

Vad gör en kommunikationsoperatör och vad är ett öppet nät?
Hur fungerar den ekonomiska modellen? Vilka är det viktigaste frågorna du som upphandlare av kommunikationsoperatör bör ha koll på?

I vår guide "Råd till Fastighetsägare" hittar du svaren på dessa frågor.
Ladda ner den här intill.