Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat. Tvärtemot vad en del säger, så uppfyller radiolänklösningar inte bara varje tänkbart kapacitetsbehov utan håller också hög flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Fri sikt mellan överföringspunkterna är allt som behövs för att Teracom ska kunna koppla in kunden till sitt rikstäckande nät för dataöverföring. Framtidens teknik kommer dessutom att tillåta betydligt högre överföringshastigheter och flexiblare lösningar.

Extremt vädertålig och omöjlig att gräva av har gjort överföring via radiolänk till favorit hos dem som måste kunna lita på nätet, vad som än händer.

– Med de krav på driftsäkerhet och redundans som vi har på oss från kunder måste vi ha ett nätverk som helt och hållet är under vår kontroll för att kunna garantera leveransen, säger Krister Munters, teknikspecialist Radiolänk på Teracom.

För våra kunder är det viktigt att kunna kommunicera även vid strömavbrott eller om en kabel grävs av.

Ökat intresse för radiolänk

Under de senaste åren har Teracom märkt ett ökat intresse för radiolänklösningar  berättar Erik Westling, produktchef på Teracom:

– Mycket av den allmänna diskussionen handlar om snabbare förbindelser och mer kapacitet, men många av våra kunder kräver pålitlighet och robusta förbindelser som
aldrig går ner. En avgrävd kabel får inte stoppa deras verksamhet varför radiolänk är populärt både som primär och sekundär förbindelse. Vi märker ett ökat intresse för pålitliga förbindelser generellt och för radiolänk i synnerhet.

Det ökade intresset syns även i antalet tillståndsansökningar till Post- och telestyrelsen

På PTS-bloggen av Mikael Stern, handläggare på Spektrumavdelningen kan man läsa:
”Vi ser ett ökande antal frekvensansökningar från operatörerna för att bygga nya radiolänkar, samtidigt som det efterfrågas mer frekvensutrymme per radiolänk för att kunna överföra en högre kapacitet. Det finns alltså ett fortsatt stort intresse av att använda trådlös teknik i infrastruktur för olika kommunikationsnät.”

Läs mer om radiolänk och dess utveckling i trendrapporten "Framtidens radiolänk"
Där hittar du även en checklista om vad du bör tänka på när du köper radiolänkförbindelser.