Samråd om tänkbara lösningar för framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster

Teracom anser att 700-MHz-bandet är det bästa valet för bredbands-PPDR

PTS har efterfrågat synpunkter avseende sin del i utredningen om framtida mobila kommunikations-lösningar för blåljustjänster, ett så kallat PPDR-nät, eller för den delen samhällsnät. Mer information om utredning om framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster hittar du på PTS hemsida

Teracom har svarat på denna förfrågan och framför att den bästa lösningen för ett samhällsnät i Sverige vore att ett av tillstånden i den planerade tilldelningen av 700-bandet kompletteras med tillståndsvillkor som lever upp till de krav som samhällsviktiga verksamheter har på ett kommunikationsnät.

På så sätt kan ett nät som anpassas för den verksamheten byggas och planeras utifrån bästa möjliga förutsättningar och med möjlighet till utveckling i samklang med samhällets ökade digitalisering. Samtidigt kan överskottskapacitet erbjudas till kommersiella aktörer vilket skapar intäkter som bidrar till finansieringen av nätet.

Ytterligare ett sätt att minska nätkostnaden är att en del av nätet upphandlas från en eller flera aktörer med befintliga mobilnät. Frekvensutrymmet ligger dessutom inom den harmoniserade kommersiella delen av 700-bandet vilket gör att nät och terminaler baseras på kommersiell utrustning. Det gör användningen av nätet kostnadseffektivt samtidigt som samband med allmänhet och frivilligorganisationer samt med andra länders samhällsviktiga verksamhet underlättas.

Här hittar du Teracom Boxer Groups yttrande angående samråd om tänkbara lösningar för framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster