Ett svenskt samhällsnät

I vårt samhälle ser vi hur nya förutsättningar ställer nya krav på arbetsmetoder och samverkansformer för att möta våra behov. Det räcker inte att rädda fler liv och mer egendom utan det måste också ske mer kostnadseffektivt.

I allt från räddningsinsatser till avancerad vård i hemmet och allas rätt till lika utbildning ställs allt högre krav på kommunikationslösningar. Ericsson och Teracom ser samtidigt utvecklingen inom teknik och infrastruktur som kan möta detta.

Ericsson och Teracom vill identifiera och analysera behov och krav för kommunikationslösningar i ett samhällsnät som stöttar samhällsviktig verksamhet.Verksamheter inom t ex:

  • Polis och räddningstjänst
  • Vård, skola omsorg
  • Transport- och logistiksektorn
  • …och annan samhällsviktig verksamhet

Se här ett sammandrag från Mötesplats samhällssäkerhet

Genom dialog med användarorganisationerna definieras olika användarfall och krav på vad framtida kommunikationslösningar måste klara för att kunna tillgodose en bred skara av slutanvändare.

Vi vill bjuda in till fortsatt dialog med samhällets intressenter.
Här intill kan du skicka in frågor och beskriva ert specifika behov.
Ange även din e-post-adress så återkommer vi löpande med uppdaterad information.

Se här intervju med T J Kennedy President of First Net

Här kan du se hela debattpanelen "Ett svenskt samhällsnät" på Mötesplats Samhällssäkerhet

Ta här del av presentationen som hölls på eventet Mötesplats Samhällssäkerhet

Här berättar TJ Kennedy, chef för amerikanska FirstNet, om arbetet med att etablera ett rikstäckande bredbandsnät dedikerat för public safety i USA.

Här hittar du även T J Kennedys presentation om FirstNet i USA

Samråd om tänkbara lösningar för framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster

Teracom anser att 700-MHz-bandet är det bästa valet för bredbands-PPDR

FirstNet – Räddningstjänstens bredbandsnät i USA

Polis, brandkår och andra räddningstjänster i USA får nu ett gemensamt bredbandsnät på 700 MHz-bandet