”Första tanken var att det kan ju inte ha hänt."

Dag Hammarberg, tekniksamordnare på Teracom och bosatt i Boråsområdet märkte snabbt att något var fel. Efter kontakt med Teracoms Network Operation Center, NOC, åkte han ut till området och upplevde därmed förödelsen på nära håll. På plats vid det nya mastbygget berättar han om sin upplevelse av händelsen. 

 

SPELA FILMEN
SPELA FILMEN
161229 Mastförbättringar

Förbättrad mast

Den nya högmasten blir ungefär 30 meter lägre än den tidigare, och monteras nästan direkt bredvid den del av masten som fortfarande står. Närheten gör det lätt att flytta över alla inplaceringar och är optimal för maximalutsändning. Niklas Hansson är projektledare för hela bygget från Teracom.

-Regeringens beslut att förlänga användningen av 700-bandet gör vårt arbete mindre tidskritiskt. Men vi jobbar ändå på enligt tidplan och kommer att vara klara i tid för utrymningen av 700-bandet i månadsskiftet mars/april.

Smarta lösningar i den nya masten

Den nya masten har en ny typ av dämpning, med vätska istället för en pendel, som är billigare i inköp och mer kostnadseffektiv att driva. Systemet behövs för att dämpa effekten av de periodiska virvlar som bildas runt mastens cylinderformade topp. En annan utveckling är att mastfundamentet är utformat så att alla grova kablar i kabelkulverterna löper lättare fram till kabelstegarna. Dessutom är fundamentet utrustas med en centrerad lyftögla som gör det lättare att dra linan som används när material behöver hissas. Slutligen får masten en kur i toppen, där det är möjligt att gå in och värma sig vid höghöjdsarbete.

Mer om nya högmasten
Visa mer

Dramat kring mastsabotaget

Möt journalisten som var först på plats, Teracom-medarbetaren som väcktes mitt i natten och flera andra som följde mastraset på nära håll i Teracoms egen podd om sabotaget.

De första dygnen var en intensiv kamp för att få igång radio- och tv-sändningarna i det drabbade området. Samtidigt pågick omfattande polisarbete för att fastställa vad som hänt – och vem eller vilka som gjort det. Dessutom var hela platsen en potentiell livsfara, med flera meters stålkonstruktion hela osäkrad.

Lyssna på podden genom att klicka på Play!

161125 Status polisens utredning

” Vi har säkrat den bevisning vi kan så här långt. Nu arbetar vi på att gå igenom elektroniskt material och följa upp tips.”

Jan Johanson, spaningsledare

En av polisens första insatser var att skicka in hundar som fick söka av platsen för att utesluta att det fanns dödade eller skadade i området. En tidig teori var att gärningsmannen hade lossat masten på hundra meters höjd och fanns kvar där uppe, eller fått masten över sig när den föll. Någon vecka senare spärrades cirka 500 gånger 500 meter runt masten av och en saksökning genomfördes, som gav resultat som är fortsatt intressanta. 

 

161130 Ny mast reser sig

Mot högre höjder

Ju högre en mast är, desto större räckvidd får signalerna som skickas ut från den. Den nya högmasten är just nu ungefär 80 meter och växer stadigt. Bilarna som klarade av den första tillfälliga reservsändningen har master på 40 meter. Reservmasten som restes några dagar efter raset är 88 meter hög. Den kördes uppdelad på två lastbilar från Teracoms nödlager.

-Det kan låta lätt gjort att resa en mast, men då har man inte förstått storleksordningen på de här grejerna. Reservmasten är liten jämfört med masten som rasat, men ändå över 90 meter. För att få upp den behövs två kranbilar med 144-meterskran. De i sin tur måste monteras ihop av en tredje kranbil, säger Joachim Lejdström, ansvarig för infrastruktur på Teracom.

För att kompensera för höjdskillnaden mellan den rasade masten och de tillfälliga skapades en lösning med utsändning på nio muxar istället för vanliga sju. System som skulle tagit månader att bygga sattes ihop på några dygn av ett hängivet gäng tekniker. Intiatvitagare var bland annat Per Tullstedt, Senior Systems Architect TV utveckling och produktion.

-Idén med nio muxar har undersökts som ett tänkbart alternativ i vår långsiktiga strategi för teknikutveckling av marknätet. Det var lite av en bonus i en olycklig situation att vi fick chans att testa den skarpt med så bra resultat, kommenterar han.
Den rasade masten var 334 meter hög, inklusive antenn. Den nya blir något lägre, 304 meter. Som jämförsele kan nämnas att Eiffeltornet är 340 meter.

Så monteras nya högmasten
Visa mer
Ansvarsfull laginsats

”Teracom har en kultur där alla tar ansvar. Det var tydligt vid mastsabotaget, alla visste direkt vad de skulle göra. Jag som vd behövde knappt lyfta ett finger.” Åsa Sundberg, vd Teracom.

Klockan tre den 25 maj, knappt tio dagar efter sabotaget är haveriplatsen helt säkrad. Två kranbilar på 144-meter och en Puma-helikopter är viktiga pusselbitar för att klara säkringen. Helikoptern används för att lyfta och montera ner den skadade toppen – en insats med stora risker.
160820 Mångsidig kommunikation

”En mast rasar liksom inte”

Marcus Hartmann, presschef Teracom

Teracoms presschef Marcus Hartmann och hans kollegor på kommunikationsavdelningen hade en tydlig plan för år 2016. Den omfattande migreringen av all tv-utsändning från frekvenser mellan 694 och 790 MHz hade inletts under våren och flöt på bra. Detta steg mot att lämna 700-bandet helt fritt – kanske med möjlighet att använda en del av frekvenserna till ett samhällsnät – var årets stora kommunikationsfråga för företaget. Men ett telefonsamtal från Ekot på Sveriges Radio ändrade allt. När Marcus Hartmann lyfte luren klockan 23.45 den 15 maj visste han inte att han inledde den mest omfattande mediehanteringen i Teracoms historia.

- Min första reaktion var att det inte kan stämma. En mast rasar liksom inte! Ganska snabbt fick Marcus Hartmann, presschef Teracom Boxer Group, bildbevis på det inträffade och förstod att det skulle bli en lång natt. Han och HR- och kommunikationsdirektör Åsa Ragnar kallade in ett team på tio personer för att hantera situationen. Vanligen sköts kriskommunikationen av en dedikerad person.

- Vi hamnade verkligen i skarpt läge! Jag är imponerad över vilket ansvar alla tog. Det är fantastiskt att se personer kliva fram med fullt fokus på att lösa problemen. Det bidrog till ett effektivt och smidigt kommunikationsarbete i en kritisk situation, kommenterar Åsa Ragnar kriskommunikationsarbetet.

Mastraset och allt som följt efter har fortsatt att generera stort intresse. Och som ofta är utmaningen för Teracom att ge rätt information till alla från den oroliga radiolyssnaren och villaägaren som behöver rikta om sin tv-antenn till opinion och journalister med frågor om investeringen i den nya högmasten.

- Mastbygget är ju också en spektakulär konstruktion, med mycket höghöjdsarbete som många tycker är spännande. Arbetet går att följa här på sajten, som uppdateras med nya händelser, avslutar Marcus Hartmann.

Teracoms utrymning av 700-bandet
Visa mer
Bra samarbete i extrem situation

”Det största och allvarligaste fall jag varit med om.”

Jan Johansson har lett förundersökningen från raset och under hela utredningen. Han beskriver samarbetet med Teracom under hela fallet som otroligt bra.

- De har varit tillmötesgående, svarat på frågor och allt jag har behövt har ordnats direkt, säger Jan Johansson.

Arbete på plats efter mastraset var komplicerat för alla inblandade. För polisen var högsta prioritet att tekniker skulle kunna arbeta i lugn och ro med att avsöka området, vilket försvårades av risken för att resten av masten också skulle rasa.

- Det, i kombination med att man ville få igång masten så snart som möjligt, gjorde arbete ännu mer komplicerat. Området var avspärrat av säkerhetsskäl, berättar Jan Johansson.

Teracoms tekniker kunde snabbt konstatera att det var ett sabotage som inträffat och meddelade polisen. Muttrar var bortskruvade och masten hade fallit på ett sådant sätt att man helt kunde utesluta något annat.

Mastsabotaget har skapat otrygghet både på nära håll och samhället i stort. Spekulationerna kring vad som hänt har gått vilda.

- Vi var många som kände av allvaret i händelsen. Detta är ett grovt brott, som mord i straffskalan, säger Jan Johansson.

Samtidigt menar han att det tog tid innan de inblandade verkligen förstod vilken särskild händelse raset var. En del åtgärder borde ha tagits in tidigare, men händelsen var helt enkelt för stor för att ta in. Det är en vanlig krisreaktion att göra som vanligt, en slags skyddsmekanism. Jan Johansson menar till exempel att polisen borde ha tagit hjälp av fler distrikt den första tiden, istället för att agera som i en vanlig utredning.

- Under mina 25 år som polis är det här helt klart det största och allvarligaste fall jag varit med om. Det går inte att jämföra med ett mord eller ens ett dubbelmord, inte en chans, avslutar Jan Johansson.

Visa mer

Sex kubik reservkraft

Teracoms storstation i Borås har reservkraft i form av ett dieselaggregat på sex kubikmeter. När masten föll krossades kraftkablar i marken av tyngden, så att masten blev strömlös. Men bara i 15 sekunder – den tid det tar för reservaggregatet att gå igång.

– Inte ens sex kubik diesel räcker i evighet, så det var bra att Vattenfall kom igång snabbt med att lägga ny kabel. Det är inte bara att slänga ut lite sladd, utan det är grova högspänningskablar som måste dras genom skogen och grävas ner så att de är skyddade från fallande grenar och andra risker, säger Joachim Lejdström, infrastruktur Teracom.

160518 Tillfälligt tillstånd

Förstående grannländer

Frekvensplanering är ett projekt som sker i samråd med Sveriges grannländer, eftersom sändningarna når över landsgränser. Användningen av frekvenserna harmoniseras för att bli så effektiv som möjligt. Finland ligger före Sverige med utrymningen av frekvenserna mellan 694 och 790 MHz, medan Norge och Danmark planerar att migrera 700-bandet efter 2020. För att det inte ska uppstå störningar i kapacitet eller täckning är det viktigt att all användning utreds och samordnas. Lovisa Högberg är nät- och frekvensplanerare på Teracom och tilldelades ansvaret för att reda ut hur frekvenserna skulle samordnas för reservmasten i Häglared.

-Det gick faktiskt rätt fort och lätt att hitta lediga frekvenser. I och med den pågående utrymningen av 700-bandet var mycket kartlagt. Dessutom hade vi väl upparbetade kontakter med Post- och telestyrelsen och grannländerna. Det tog mindre än ett dygn för Danmark att ge ett glasklart ja till att använda frekvenserna på 700-bandet, säger Lovisa Höglund.

Sedan 2014 har Sverige arbetat aktivt med utrymning av alla frekvenser på 700-bandet. Utrymningen ska vara helt klar den 1 april 2017. Därför finns redan mycket fritt utrymme på 700-bandet. För att skapa tillfällig täckning från den lägre reservmasten behövde Teracom fler frekvenser. Därför fattades beslutet att ansöka om att få utnyttja det lediga utrymmet på 700-bandet tillfälligt. Efter att Danmark gett sitt ok går det snabbt för Post- och telestyrelsen  (PTS) att godkänna utsändning på det utrymda 700-bandet tills en mer permanent lösning är på plats.

-Jag är glad att det funkade så bra med grannländerna. Det känns tryggt att veta att vi hjälper varandra när det verkligen behövs. Vi skulle gjort detsamma för dem, säger Lovisa Höglund.

CTA-knapp:
Länk: https://www.teracom.se/privat/kundtjanst/700-utrymningen/

Teracoms utrymning av 700-bandet
Visa mer
Allvarligt samhällshot

”Det är allvarligt att man med någon form av yttre åverkan påverkar samhällets förmåga att förmedla information till allmänheten”

Anders Ygeman, inrikesminister i SVT Nyheter Väst. Mastraset har engagerat en stor allmänhet och varit fokus för en massiv mediarapportering.
160516 Polis på plats

Brottsplats Häglared

Jan Johansson, spaningsledare, höll i polisutredningen den första månaden.

– Jag kunde se masten från mitt fönster hemma, men den här morgonen tänkte jag inte alls på att den inte var där. Jag började mitt pass klockan 6.45 på morgonen, då fick jag fallet i mitt knä. Det var så jag fick veta. Det fanns genast en mängd teorier om vad som hänt. De första timmarna visste vi ju inte att det var ett sabotage.

Under natten hade det kommit in flera larmsamtal till SOS om att folk i närheten av Häglaredsmasten sett ett stort ljussken och att masten fallit. Polis åkte till platsen på natten och spärrade av området. Men det var oklart varför den fallit. Hade den fallit av sig själv, eller hade det orsakats av något?

En av de första teorierna var att det var ett stulet flygplan som kraschat in i masten och orsakat raset, ett Cessna-flygplan från Jönköping som saknades. Det första jag gjorde var att se till att både polisflyg och räddningsflyg sökte av och fotade området från luften för att utesluta att det fanns något flygplan som störtat in i masten. Det kunde uteslutas ganska fort.

Visa mer
160507 Klättrare i masten

Villospår efter klättring

En video som visar maskerade personer som klättrar i Häglaredsmasten postas på Youtube. Efter mastraset försvinner den från videosajten, vilket drar igång spekulationer kring eventuell inblandning. Polisen blir snart kontaktad av flera av klättrarna i filmen och gänget med unga killar kan snabbt avskrivas från förundersökningen. 

– Det var stor uppståndelse från massmedia och mitt i denna röra av teorier och frågor, så kom två ungdomar in till polisstationen. De ville erkänna att de varit och klättrat i masten, hela vägen upp till toppen. De var oroliga att de skulle bli misstänka för att ha något med raset att göra. Förhören med dessa ungdomar tog en del tid i anspråk. För oss var det viktigt att kunna avskriva dem från utredningen så snart som möjligt, inte bara för ärendets skull utan också för ungdomarnas egen skull. Borås är en liten stad och de blev utpekade i samhället så det var skäl att utesluta att de var med. Vi hörde alla, sökte igenom deras telefoner efter material och så vidare, berättar Jan Johansson, polisen spaningsledare,

– För det första är det förbjudet område och det borde vara skäl nog till att inte vistas kring masten. Man ska helt enkelt inte vara vid eller i en mast om man inte vet vad man gör. Att ge sig på att klättra i en sådan här mast är förenat med flera faror. Till att börja med är det livsfarligt att klättra på så hög höjd. Dessutom är det stor risk att skada sig på konstruktionen.

-Eftersom masten sänder ut radio och tv finns det hög utsändning av elektromagnetisk strålning, som är skadlig för människan. Den kan ge en uppvärmning av kroppen som leder till konstgjord feber och skada olika organ, till exempel ögonen. Skillnaden mot när Teracoms egen personal klättrar i masten och när allmänheten gör det, är att vår personal är utbildad för att vistas i masten. Innan arbeten ska utföras sänker vi eller stänger av strålningen helt, säger Börje Karvonen, Teracom.

Jens Zander som är professor i kommunikationssystem vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) säger i en intervju med Aftonbladet att den drabbade inte alltid märker att hen blir skadad.

– Det man känner är att man blir varm i kroppen.

Mer om Teracoms underhållsarbete
Visa mer

88% av hushållen i det drabbade området kunde höra kriskanalen P4 hela tiden trots haveriet.

”Efter en snabb reality check var det bara att köra”

Peter Blomquist, chef Operations Center, Teracom

Peter Blomquist väcks av ett telefonsamtal från sin chef Stefan Steijnick, som just fått veta vad som hänt med masten. Peter Blomquist vaknar snabbt, även om informationen allra först känns osannolik. Tillsammans tar de beslutet att det är dags för en påsa. Påsa står för ”plan för åtgärder vid störningar och avbrott” och är Teracoms beredskapsorganisation. Exakt hur en påsa utformas beror på vad som har hänt och vilka behov som finns.

160515 Tidig morgon

Mastbilar kör mot Borås

Efter att masten rasat säkrades sändningar i flera steg. Den första pusselbiten var två mastbilar av samma typ som brukar användas vid tillfälliga event som behöver extra säker sändning, som fotbollsmatcher och andra live-evenemang. Mastbilarna har flexibla utsändningsmaster på 40 meter. För att kunna parkera mastbilarna var Teracom tvungna att först röja skog och sly. Sedan lades grus ut för att få till en stabil parkering i precis rätt läge.

160515 Rekordlarm på NOC

”Jag har egentligen haft värre arbetspass än det här”

Daniel Nyblom, NOC.

Daniel Nyblom jobbade i Teracoms Network Operation Center (NOC) på söndagskvällen den 15 maj. Det första larmet kom från några switchar vid masten. Medan Daniel Nyblom felsökte fortsatte larmen att trilla in i allt högre takt. Den första analysen var kraftproblem, men när även sändarna började larma förstod Daniel och kollegorna att något var allvarligt fel.

- Det blev aldrig något kaos, trots att vi fick över tusen larm på extremt kort tid. Vi arbetade på metodiskt efter våra inarbetade rutiner. Kunderna visade väldigt stor förståelse för det extrema i händelsen.

- Våra kunder verkar ha förståelse för att det här är en exceptionell händelse, säger Marcus Hartmann, presschef Teracom.

Mer om Teracoms NOC
Visa mer

De första tre minuterna efter raset kom det in 1 300 larm till Teracoms övervakningscenter NOC, Network Operation Center.

Dela