Tillsammans skapar och säkrar vi förutsättningarna för samhällsviktig kommunikation i Sveriges mest tillförlitliga nät

Teracom Samhällsnät levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga. Sedan starten 1992 har vi haft ett beredskapsuppdrag, medieberedskapen, genom att säkerställa tillgången till tillförlitlig nyhetsrapportering, samhällsinformation och VMA och att det kan distribueras till Sveriges medborgare - oavsett. Därför har vi också under lång tid utvecklat en robust infrastruktur, en egen specialiserad fältorganisation och förmågan att hålla en hög beredskap i hela Sverige.

Samhällsviktiga aktörer behöver tillgång till den modernaste kommunikationstekniken, men har också ett stort behov av ett säkert och robust nät. Det är därför viktigt att infrastrukturen byggs på ett säkert sätt redan från början. De samhällsviktiga funktioner som ingår i totalförsvaret behöver en sårbarhetsförsäkring i form av ett säkert samhällsnät, det är där vi kommer in och det är just det vi kan leverera.

Kort om Teracom Samhällsnät

  • Vi är ett helstatligt bolag med all vår verksamhet i Sverige. Bolaget bildades 1992 ur Televerket Radio genom att ägandet och driften av de rikstäckande rundradio- och tv-sändarnäten bolagiserades och avknoppades.
  • Vi har en lång erfarenhet av att utveckla tjänster baserade på en infrastruktur som möter Sveriges beredskapskrav.
  • Våra förmågor, kompetens, säkerhet, robusthet och yttäckning gör att vi kan tillhandahålla säkra och robusta kommunikationslösningar oavsett krisförlopp

Teracom Samhällsnät - ett nät att lita på

En trygg och säker kommunikation är viktig för samhället, särskilt vid en kris. I krissituationer måste landets kommunikation fungera.