Teracom- vill bli utmanade av sina traineer!

Teracoms nystartade traineeprogram för ingenjörer kickade igång i september förra året med Rasmus Ekman och Kristoffer Winberg, vilka valts ut bland mer än 100 sökande.

Teracom är idag ett renodlat statligt nätbolag och fokus för programmet och våra traineer är att driva samt vara delaktig i projekt med fokus på utveckling och design av säkra tekniska lösningar och system. Som trainee hos Teracom erbjuds man att rotera mellan olika avdelningar och funktioner inom företaget vilket skapar förståelse och insikt runt verksamhet, affärer och produkter. Arbetsuppgifter och projekt tas fram baserat på traineernas kompetensprofil och intresseområden i syfte att utvecklas i rätt riktning och i linje med företagets behov.

- Vårt Traineeprogram är en långsiktig strategisk satsning, menar Tove Bylund, HR Business Partner och programansvarig. Genom att rekrytera nyexade breddar vi vår rekryteringsbas och får in nya perspektiv och ökad mångfald. För att säkra vår framtida kompetensförsörjning vill vi vara en attraktiv arbetsgivare även hos en yngre målgrupp. Vi vill att våra traineer ska vara drivna, nytänkande och våga utmana organisationen i satta strukturer och arbetssätt. Att våga komma med nya idéer och perspektiv på hur vi kan arbeta är ett av syftena med Traineeprogrammet.

Traineeprogrammet startar med en gedigen introduktionsvecka för att skapa så bra förutsättningar som möjligt att snabbt komma in i arbetet. Våra traineer får även en erfaren mentor som agerar coach och bollblank under hela trainee-året. Programmet inleds med en provanställning på sex månader och därefter blir våra traineer tillsvidareanställda.

Både Rasmus och Kristoffer var våren 2017 aktivt ute efter att söka just ett traineeprogram. Men varför fastande de för Teracom?

- Jag sökte för att det var tydliga förväntningar och tydligt vad man skulle få göra, säger Kristoffer. Att man skulle få en mentor i en högre position var positivt då jag skulle kunna lära mig en hel del om ledarskap. Den samhällsviktiga verksamheten var också tungt vägande.

- Teracoms program matchade bra mot min utbildning inom nätverk och programmering, fortsätter Rasmus. Jag hade arbetat extra på NOC med nätövervakning hos Teracom i några år och min erfarenhet är att om man visar att man vill något så satsar företaget tillbaka på en.

Båda är också överens om att annonsens uppmaning där man önskade traineer som vågade gå in och utmana företaget lockade . Har det levt upp till vad de hoppats på?

- Det har varit över förväntan, säger Rasmus. Det är coolt att man inte blir hållen i handen. Man förlitar sig på att vi ska lära oss och presentera lösningar.

- Man har fått kasta sig ut i verkligheten och driva skarpa projekt som i förlängningen har möjlighet att påverka verksamheten, fyller Kristoffer i. Man vill att vi ska tänka nytt och gå ifrån det vanliga. Vi ställer udda och jobbiga frågor ibland, men det välkomnas och man tar sig tiden att besvara.

- Jag håller med. Överlag kan man ta upp vad som helst. Man vill att vi ska ifrågasätta saker, men vi får självklart också vägledning i hur man måste tänka i vissa frågor, menar Rasmus.

Möjligheten att se alla delar av verksamheten är en unik start man får som trainee och båda har fram till nu samlat på sig en stor förståelse för helheten i bolaget, något som man har god användning av i sin anställning efter programmet. Vad har de hittills sett av Teracom som företag och arbetsplats?

- Något som avspeglas i alla delar av företaget är en känsla av att vilja bidra till något bättre i samhället. Det finns också en stor hjälpsamhet här som nog hänger samman med just det, menar Kristoffer.

- Det finns otroligt mycket kunskap rakt igenom hela Teracom och man är väldigt generös med att dela med sig, avslutar Rasmus

Teracom startar hösten 2018 återigen sitt traineeprogram och är i full gång med rekryteringarna dit.

Vid eventuella frågor kontakta Tove Bylund, HR Business Partner och programansvarig på tove.bylund@teracom.se